Tarih: Ocak 13, 2021

Işletmelere Enerji Verimliliği Desteği Başvurulari Başladi


 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, işletmelere yönelik enerji verimliliği desteği hakkında açıklamalarda bulundu. 
Yalçın açıklamasında şunları söyledi: “Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de enerjiye talep her yıl artış göstermektedir. Bu talebin başında sanayi sektörü yer almakta, enerji denince de ilk akla elektrik gelmektedir. Sanayi sektörü, ülkemizdeki elektrik tüketimindeki %55 düzeyindeki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sanayi sektörü, gerek yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olması, gerekse de sanayide tüketilen enerjinin çoğunlukla ticari enerji olması hasebiyle enerji verimliliği çalışmalarında öncelikle ele alınması gereken bir sektördür. Mühendislik çalışması yapılması şarttır. 
Genel olarak sanayi tesislerinde yüksek verimli motor kullanımı, basınçlı hava sistemlerindeki kaçakların önlenmesi, yakma havasının ısıtılması, kirletilmiş akışkandan ısı geri kazanımı, sıcak ve soğuk yüzeylerin izolasyonu, boşta çalışma süresinin azaltılması, tesislerde elektrik güç faktörünün düzeltilmesi gibi pek çok tedbir ile enerji verimliliği sağlanabilir. T.C Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca, işletmelere yönelik 2021 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları açılmış olup 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.
Kimler yararlanabilir? 
Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilir.
Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?


 Programın amacı ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Verimlilik Artırıcı Projeler ve Gönüllü Anlaşmalar adı altında 2 alt program uygulanmaktadır. 
 Her iki alt program için başvuru yapmak isteyen işletmelerin sahip olması gereken ön şartlar başvuru tarihi itibariyle Bakanlık veri tabanında kayıtlı olması, enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi, son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimleri ortalamasının asgari 500 TEP olması ve bu verilerin veri tabanına girilmesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgesine sahip olunması veya belge almak için müracaatta bulunulmuş olduğuna dair belgenin sunulmasıdır. 
 Verimlilik Artırıcı Projeler verimsizliklerin, kayıpların ve enerji atıklarının giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla verilmektedir. 
İşletmeler Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerine hazırlattıkları başvuru dosyalarını Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığının belirlediği dönemlerde sunmaktadır. 
 KDV hariç en fazla 5.000.000 TL bütçeli ve yatırımın geri dönüş süresi 5 yıldan az olan projeler desteklenmektedir. Destek miktarı, proje bedelinin % 30’u kadardır. 
 Endüstriyel işletmelerin daha önce destekleme kararı alınmış veya uygulaması devam eden projeleri dahil firma başına en fazla 5 proje başvurusu yapılabilmektedir. Uygulaması tamamlanan ve Bakanlığa bildirilen projeler bu rakama dahil değildir.Verimlilik artırıcı projeler ekipman, sistem, kojenerasyon sistemi ve atık ısıdan elektrik üretimi sistemini içermektedir. 
 İkinci el ekipmanlar, uygulamasına başlanmış olan projeler, leasing yöntemiyle yapılan projeler, yakıt dönüşümüne yönelik projeler, kapasite artışı ve yeni tesis kurulumuna yönelik projeler, taşıt alımına yönelik projeler, üretilen ısı/elektriği satma amaçlı projeler, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projeler ile kriterlere uymayan diğer projeler kabul edilmemektedir. 
 Verimlilik artırıcı projelerde proje başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl içinde TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesinin alınması gerekmektedir.  Gönüllü Anlaşmalarda ise endüstriyel işletme, 3 yıl içerisinde referans enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az % 10 oranında azaltmayı taahhüt etmektedir. 
 İşletmelerin işletmeye alındığı tarih itibariyle 5 yılını doldurması üzerine hesap edilen referans enerji yoğunluğunun hesaplanamaması halinde son 3 yıldaki enerji yoğunluklarının ortalaması dikkate alınabilmektedir. 
 Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren endüstriyel işletmenin, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30’u, 1.000.000 TL’yi aşmayacak şekilde desteklenmektedir. Anlaşma döneminin bitiminden önce ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olmayan işletmeye herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
Detaylı bilgi için T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına ait
 https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=107 adresi ziyaret edilebilir.”
 

Etiketler
Yorum yazmak için lütfen üye girişi yapınız. Üye değilseniz lütfen kaydolunuz.