Künye

Şirket Bilgileri


Unvanı :    KENT 19 TV DERGİ YAYINCILIK HİZMETLERİ
Logo/Çağrı İşareti :    Televizyon (Kent19 TV)
Yayın ortamı :    Uydu ortamı, Kablo ortamı, Karasal ortam
Lisans tipi :  U-TV  K-TV 
Yayın türü :   Tematik / Konusu: Haber
Yazışma adresi :    Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilıca İş Merkezi No1/1 Merkez - Çorum
Telefon ve Faks :    0506 696 5228
İnternet adresi :    www.kent19.tv
Kayıtlı e-posta adresi (KEP) :   İnfo@kent19.tv

 

Yönetim 


Adı-soyadı :    Halil İbrahim Kaya (İmtiyaz Sahibi)
Posta adresi :    Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilıca İş Merkezi No1/1 Merkez - Çorum
Telefon ve Faks :    0532 738 92 02
E-posta adresi :    h_ibrahimkaya@hotmail.com

 

Yazı İşleri


Adı-soyadı :   İbrahim Eceviş (Yazı İşleri Müdürü) 
Posta adresi :    Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilıca İş Merkezi No1/1 Merkez - Çorum
Telefon ve Faks :    0532 422 47 75
E-posta adresi :  iecevis@hotmail.com

Adı-soyadı :   Yusuf İslam Kaya ( Spor Yönetmeni)
Posta adresi :    Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilıca İş Merkezi No1/1 Merkez - Çorum
Telefon ve Faks :    0506 696 52 28
E-posta adresi :  yusufislamkaya@gmail.com